Tuesday, November 13, 2007

death and the maiden

chapter 1
- mama, Céleste is dood.
(surprised, i look up from my supine position on the couch. it's baby-feeding time.)
- dood?
- ja, kijk... (she holds up the limp little elephant body for my inspection). ze was gewoon de vloer aan het natspuiten, met haar slurf, want ze wilde schoonmaken, en opeens boing, viel ze dood...
- oh, wat erg.
- ja, kijk... haar slurfje doet niets meer (she lifts the limp little elephant proboscis to demonstrate)... ik ga Céleste naar de dokter brengen (she walks away from the couch, carrying the elephant in her outstretched hands. stops, turns around). mama, jij bent de dokter. (she walks back towards the couch)dag dokter, mijn olifant is dood. kijkt u maar (she carefully lays the limp elephant on the edge of the couch). kijk maar naar haar slurf (she lifts the proboscis). helemaal niets (she lets it drop).
- nou, ik kan niet zoveel doen voor dode olifanten. alléén zieke olifanten.
- ook hele zieke olifanten?
- ja, dat wel, maar niet als ze dood zijn.
(a moment of silence. she is thinking.)
- dokter, kijk! zag je dat?
- nee, wat dan?
- haar handje bewoog! (she lifts up the paw) kijk, nu beweegt ze ook haar slurf (she lifts the proboscis). ze is niet meer dood!

chapter 2

- mama, Sinterklaas is heel oud, toch?
- ja.
- wanneer gaat hij dood?
chapter 3
- eerst zijn de mensen groot, en daarna worden ze kleiner en kleiner en kleiner, steeeds kleiner, totdat ze heel oud zijn, en dan gaan ze slapen, en dan gaan ze dood. net als Sophie de spin. dat was een zielig verhaal, hé mama?
(and now in English for the non-Dutchies:
- mama, Céleste is dead.
- dead?
- yes, look.... she was spraying the floor with her trunk, she wanted to clean the floor, and suddenly boing, she dropped dead...
- oh, how sad!
- yes, look, her trunk doesn't work anymore. i am going to bring Céleste to the doctor. Mama, you are the doctor. hello doctor, my elephant is dead. look. look at her trunk. nothing.
- well, there isn't much i can do for dead elephants... only sick ones.
- also very sick elephants?
- yes, but not dead ones.
- doctor, look! did you see that?
- no, what?
- she moved her hand! look, now she is moving her trunk! she is not dead anymore!

- mama, Sinterklaas is very old, isn't he?
- yes.
- when is he going to die?

- first people are big, and then they get smaller and smaller and smaller, until they are very old, and then they go to sleep, and then they die. just like Sophie the spider. that was a sad story, wasn't it mama?)

No comments: