Thursday, March 13, 2014

Toini's joke

 photo IMG_4537_zps6029e482.jpg

'- Waarom bromt een bromvlieg als hij bromt?
- Omdat zijn vleugeltjes snurken.'

he says it's a joke. i think it's poetry.

No comments: